Halaman

Ahad, 20 Mac 2011

Peluang Perniagaan
1.Golongan yang paling jauh daripada jiwa keusahawanan ialah :
•Buruh (paling Jauh)
•Pegawai kerajaan (golongan birokrat)
•Peminjam
•Golongan professional
•Pengurus (paling hamper)


2.Jiwa keusahawanan boleh dibahagikan kepada 5 kategori dari yang paling longgar hingga yang paling mantap jiwa keusahawanan :
•Usahawan peniru (paling longgar)
•Usahawan oportunis – mengambil kesempatan.
•Kapitalis usaha niaga – mementingkan keuntungan semata-mata.
•Usahawan pembawa pembaharuan.
•Usahawan pereka yang mempunyai idea yang original (paling mantap)

3.Golongan buruh paling kurang menjadi usahawan. Elakkan diri daripada berjiwa buruh.

4.Usahawan peniru bukan merupakan usahawan tulen tetapi kemungkinan boleh Berjaya terutama jika dia bersikap oportunis.(mengambil kesempatan)

5.Pengurus lebih cenderung menjadi usahawan berbanding golongan professional.

6.Orang yang mencari kebebasan dan berusaha lebih cenderung untuk menjadi usahawan daripada orang yang terlalu berganung kepada orang lain.

7.Selalulah menggunakan peluang yang mendatang. Pepatah mengatakan “Peluang hanya dating sekali.”

8.Sifat-sifat usahawan mengikut skala menurun :
•Mencari kebebasan (paling kuat).
•Giat mencari kesenangan atau kekayaan.
•Selalu mencari peluang.
•Suka membawa pembaharuan.
•Sentiasa berusaha.
•Cenderung berhadapan dengan risiko.
•Bertindak mengikut gerak hati atau perasaan.

9.Sifat orang yang tidak ada bakat untuk menjadi usahawan :
•Terlalu bergantung kepada orang lain (paling kuat).
•Bekerja hanya untuk mencari sara hidup.
•Enggan menggunakan peluang yang mendatang.
•Sukar membuat pembaharuan.
•Tidak suka berusaha lebih.
•Enggan menanggung risiko.
•Terlalu berkira-kira dan sering bergantung kepada analisis dallam sesuatu perkiraan.

Sabtu, 19 Mac 2011

Cara Perniaga Mendapatkan Redha Allah

Sabda Nabi s.a.w., "Sembilan per sepuluh rezeki adalah daripada perniagaan. Manakala hanya satu per sepuluh sahaja rezeki daripada makan gaji."...Sebab itulah, orang berniaga hidupnya berkat jika dia pandai mengurus dunia perniagaannya.
Islam menyukai bidang perniagaan. Ianya adalah sumber keuntungan yang diharuskan oleh syara'. Al-Qur'an sendiri menamakan menuntut atau mencari rezeki dengan jalan perniagaan itu sebagai mencari sebahagian daripada kurnia Allah. Firman Allah:

Tafsirnya: "Mereka mencari sebahagian kurnia Allah."


(Surah al-Muzzammil:20)

Di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam ramai di antara mereka menjadi ahli perniagaan yang terkenal. Salah seorang daripada mereka itu ialah Abdul Rahman bin 'Auf, iaitu salah seorang daripada sepuluh sahabat Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang diberitakan akan masuk syurga. Andainya perniagaan itu suatu dosa tentulah beliau tidak diberitakan sebagai salah seorang yang bakal masuk syurga. Ini menunjukkan perniagaan itu bukanlah suatu halangan.

Haruslah diingat, sungguhpun bidang perniagaan itu sangat digalakkan, namun demikian hendaklah berjaga-jaga dan berhati-hati kerana di dalamnya banyak hal-hal yang mendorong kepada melakukan dosa. Jika tidak dihindari dosa-dosa itu, maka perniagaan akan menarik seseorang kepada kemurkaan Allah dan menarik kepada api neraka.

Amaran-amaran di atas sebagaimana digambarkan daripada maksud hadis-hadis Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam di antaranya:

Maksudnya: "Sesungguhnya para peniaga akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berdosa melainkan bagi orang yang bertaqwa kepada Allah, membuat kebajikan dan bercakap benar."

(Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Hakim)

Maksudnya: "Sesungguhnya para peniaga itu adalah orang-orang yang berdosa, mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?" Jawab Baginda: "Ya" (Tentu), akan tetapi apabila mereka bersumpah, mereka membuat dosa, dan apabila berkata-kata mereka berbohong."

(Hadis Riwayat Ahmad dan al-Hakim)

Memandangkan kepada amaran-amaran melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam itu, maka akan timbul persoalan; macamanakah cara bagi para peniaga untuk mendapatkan keredhaan Allah dan ingin selamat daripada kecelakaan?

Caranya tidak lain dan tidak bukan ialah dengan mempelajari hukum syara' dan melengkapkan diri dengan ilmu fiqh yang menentukan syarat-syarat jual beli di dalam hukum Islam. Hal ini adalah wajib, tidak boleh diabaikan oleh setiap pedagang atau peniaga Islam, kerana dengan mengetahui hukum hakam perniagaan itu akan tehindar jual beli yang tidak sah, atau yang haram dan makruh atau lain-lain yang kurang jelas kedudukan hukumnya sedang mereka tidak menyedarinya.

Sebagai suatu langkah ke arah itu, berikut ialah beberapa garis panduan mengenai perniagaan;-

(i) Jangan menjual atau membeli sesuatu kecuali dengan akad ijab dan qabul yang sah, kerana bertukar tangan di dalam jual beli tanpa ijab dan qabul tidak mencukupi, kecuali yang diharuskan oleh setengah ulama iaitu pada benda-benda yang kecil yang tidak bernilai tinggi.

(ii) Barang-barang yang diperniagakan itu halal, bukan yang diharamkan oleh syara' seperti arak, sekalipun yang akan membelinya bukan orang Islam, kerana laknat dalam perkara arak ini termasuk tukang perah, pembawa ke mana arak itu dihantar, tukang petik (buah untuk dijadikan arak), penjual, yang menerima hasil jualan dan lain-lain siapa saja yang terlibat dalam perkara arak ini.

(iii) Jangan berjual beli dengan riba, kerana riba itu suatu dosa besar dan bahaya yang berat. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis memberikan ancaman demikian.

(iv) Jangan menipu, mengkhianati pembeli atau memutar belit dan mengelirukan orang. Sabda Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam:

Maksudnya: "Sesiapa yang menipu kita, maka dia bukan dari golongan kita."

(Hadis riwayat Muslim dan lainnya)

Pernah Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam menemui seorang sedang berjual makanan lalu disentuh makanan itu dengan jarinya didapati sebelah dalamnya basah. Maka Baginda pun bersabda kepada penjual makanan itu: "Wahai penjual apa ini?" Jawab penjual : "Itu kena hujan tadi." Sabda Baginda lagi : "Mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya pembeli nampak. Barangsiapa yang menipu kita, bukan dari golongan kaum muslimin."

(v) Jangan memonopoli barang-barang dagangan (menahan atau mengumpul barang-barang dagangan untuk dijual dengan harga yang lebih mahal). Memonopoli itu adalah haram. Sabda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam:

Maksudnya: "Barangsiapa memonopoli, maka dia adalah bersalah."

(Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi)

Maksud menyimpan, atau mengumpul barang-barang itu ialah membeli bahan makanan di waktu meningkat harganya. Lantaran orang ramai sangat berhajat kepada makanan ketika itu, kemudian disembunyikan dan disimpan dengan tujuan untuk dijual dengan harga yang lebih mahal. Jika dia membeli pada waktu harga murah untuk dijual apabila harganya naik, ataupun didapati pada suatu masa makanan sedang banyak dan berlebih-lebihan, lalu disimpan atau disorok bahagian yang lebih itu untuk dijual apabila harganya naik, maka itu juga tidak sepi daripada hukum terlarang (makruh). Tentulah hal ini akan membebankan kebanyakkan kaum muslimin.

(vi) Jangan bersumpah bohong, bahkan hendaklah dielakkan supaya tidak bersumpah sekalipun dalam perkara yang benar. Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam menamakan sumpah bohong itu sebagai sumpah palsu (al-Ghamus) maksudnya orang yang bersumpah itu akan tenggelam dengan dosa di dunia dan di dalam api neraka di akhirat dan Allah tidak akan melihat orang itu pada hari akhirat. Bersumpah dengan nama Allah ketika berjual beli tidak akan mendatangkan berkat.

(vii) Jangan mengambil kesempatan menaikkan harga barang untuk mengaut keuntungan yang berlebihan apalagi jika harga itu telahpun ditetapkan oleh kerajaan. Menaikkan harga barang dengan kadar keuntungan yang tidak munasabah adalah suatu jenayah terhadap pengguna, kerana ini akan menyebabkan kesempitan hidup kepada pengguna-pengguna, khasnya mereka yang berpendapatan rendah atau mereka yang hidup dalam kepicitan rezeki.

Dan untuk inilah Ma'qil bin Yasar pernah meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam semasa dia sakit yang membawa kematiannya, di mana ketika itu dia berata kepada orang yang disekelilingnya: "Tolong kamu dudukkan saya supaya saya menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam kepada kamu." Setelah mereka mendudukkannya, dia pun berkata: "Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda:

Maksudnya: "Sesiapa yang memasukkan sesuatu harga (barangan belian) orang-orang Islam dengan tujuan untuk menaikkan (harga penjualan) kepada mereka, maka adalah menjadi hak Allah untuk menempatkannya bersama tulang-tulang daripada api pada hari kiamat."

(Hadis riwayat Ahmad, Thabarani dan al-Hakim)

Kemudian ada orang bertanya kepada Ma'qil: "Adakah hadis itu tuan dengar langsung daripada Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam?" Ma'qil menjawab: "(Aku mendengarnya) bukan sekali saja bukan pula hanya dua kali ". Ertinya Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam mengulanginya berkali-kali kerana besarnya bahaya perkara menaikkan harga jualan.

(viii) Dalam berjual beli elok bersifat sempurna, baik perilaku, tidak menganiaya dan sentiasa berlebih kurang. Jangan sekali-kali lokek, terlampau berkira sangat dalam serba-serbi, sebab sifat -sifat murah dan baik itu akan menambah berkat.

(ix) Hendaklah peniaga itu senantiasa menanamkan perasaan ingin untuk mendapatkan keredhaan Allah dengan cara mengeluarkan zakat harta perniagaannya sebanyak 2.5%.

(x) Jangan sampai perniagaan itu melupakan atau melalaikan seseorang daripada kewajipan-kewajipan agamanya, tentang mengingat Allah, sembahyang, haji, berbuat baik kepada ibu bapa, menghubungkan silaturrahim, berlaku ehsan terhadap sesama manusia, menunaikan hak-hak saudara dalam Islam dan hak-hak jiran.

Selain panduan yang disebutkan itu, banyak lagi perkara yang perlu diambil ingatan oleh para peniaga. Biasanya para peniaga sentiasa sibuk, sentiasa hidup dalam angka dan akaun. Pagi, petang dan malam menghitung untung dan rugi, menghitung wang keluar dan masuk.

Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

Maksudnya: "Peniaga yang benar lagi amanah bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar (siddiqqin) serta para syuhada'."

(Hadis riwayat Tirmidzi)

Para peniaga yang dikehendaki oleh Allah ialah peniaga yang digambarkan daripada firmanNya:

Tafsirnya: "(Ibadatitu dikerjakan oleh) orang-orang yang kuat imannya yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah, dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat; mereka takutkan hari (kiamat) yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. (Mereka mengerjakan semuanya itu) supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan menambahi mereka lagi dari limpah kurniaNya; dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakiNya dengan tidak terhitung."

(Surah an-Nur: 37-38)

Kesimpulannya, peniaga yang bersama-sama para nabi, siddiqqin serta syuhada' itu ialah peniaga yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya, sentiasa menunaikan kewajipan-kewajipan agamanya, mengeluarkan zakat perniagaan, tidak menahan atau mengumpul barang-barang perniagaan untuk dijual dengan harga yang lebih mahal, tidak menaikkan harga dengan sewenangnya, tidak menipu, tidak bersumpah bohong semata-mata untuk melariskan barang-barang jualan serta tidak menjual barang-barang yang tidak halal.

Semoga dengan irsyad yang diberikan, para peniaga khususnya, bukan hanya akan memperolehi keuntungan, malahan mendapat rezeki yang berkat dan mendapat keredhaan Allah Subhanahu Wata'ala.

Holland Lop

Holland lops are a breed of rabbit originating in the Netherlands. The breed was recognized by the Netherlands' Governing Rabbit Council in 1964 and the American Rabbit Breeders' Association in 1979. They are popular house pets, known for their sweet temperament and non aggressive behavior, though they retain a certain dog like tenacity.

History

This breed marked its beginning when Dutch rabbit breeder Adrian de Cock sought to combine the best qualities from two distinctively different rabbit breeds, the French Lop and the Netherland Dwarf, into a new breed.

In the winter, de Cock bred a white Netherland Dwarf doe to a French Lop buck, but obtained an undesirable litter. Unsatisfied, he decided to switch the genders in the breeds, breeding a French Lop doe and a Netherland Dwarf buck. The resulting litter of six, however, all possessed normal, erect ear carriage.

Subsequently, in 1952, de Cock took a doe from the litter of six to breed with an English Lop buck. Producing five young of mixed ear carriage between lopped, erect and half-lopped. As the lone fully-lop-eared doe was deemed too aggressive in nature, it was not subjected to further breeding and a half-lopped doe was instead bred with a buck from the original litter of six. In turn, the does from the original litter were bred with the bucks from the second litter. The resulting lopped young were selected from the litter and interbred with an emphasis on French lop characteristics (in order to compensate for the infusion of the English Lop during the breeding process). de Cock soon had a group of Holland Lops weighing between 2.5 to 3 kilograms. By January 1964, he bred the Holland Lops to a more desirable weight of less than 2 kilograms and presented four such specimens to the Netherlands Governing Rabbit Council, where the Holland Lop was recognized as a new breed. Soon thereafter, Aleck Brooks, founder of the Holland Lop Rabbit Specialty Club brought the breed to the United States in 1976 where they were subsequently recognized by the American Rabbit Breeders' Association in 1979.

Physical features

The Holland Lop is very popular and well-liked by many rabbit enthusiasts, pet owners and breeders, because of its compact size and attractiveness. It ties as the smallest breed of the lop-eared rabbits with the American Fuzzy Lop with an ideal weight of 3.0 - 4.0 lbs (1.6 kg) for showing in American Rabbit Breeders' Association sanctioned shows. Their stocky, muscular-appearing body, is characterized by broad shoulders, deep chests, and short thick legs. The most common colors attributed to Holland Lops are tortoise shell, broken tortoise shell, broken black and black, broken orange, as well as blue eyed white and ruby eyed white. The Holland Lop shares a color guide in the ARBA Standards consisting of well over twenty colors with the fuzzy lop. Holland Lops are popular among new rabbit owners for their "loppish" ears and round faces and they make good pets for children. Holland Lops have a gentle nature. These rabbits make great pets. They make good indoor or outdoor pets but beware that if kept indoors you will have to take precautions such as covering electrical wires, removing poisonous houseplants and making sure that your rabbit is safe from other household pets.

Isnin, 14 Mac 2011

PROMOSI HEBAT !!


Buck/Male

RM 280Doe/Female

RM 260SOLD OUT


Promosi ini akan berakhir pada ujung bulan 3..

Ahad, 13 Mac 2011

How To Fight A Price War

Price wars are a fact of life, whether we’re talking about the fast-paced world of knowledge products, the marketing of Internet appliances, or the staid, traditional sales of aluminum castings. If you’re a manager and you’re not in battle currently, you probably will be soon, so it’s never too early to prepare. The best defense in a pricing battle isn’t to simply match price cut for price cut; they emphasize other options for protecting market share. For instance, companies can compete on quality instead of price; they can alert customers to the risks and negative consequences of choosing a low-priced option. Companies can reveal their strategic intentions and capabilities; just the threat of a major price action might hold rivals’ pricing moves in check. And, finally, companies can seek support from interested third parties—governments, customers, and vendors, for instance—to help avert a price war.

If a company chooses to compete on price, the authors suggest using complex pricing actions, cutting prices in certain channels, or introducing new products or flanking brands—each of which lets companies selectively target only those segments of the market that are under competitive threat. A simple tit-for-tat price move should be the last resort—and managers should act swiftly and decisively so competitors will know that any revenue gains will be short-lived. In the battle to capture the customer, companies use a wide range of tactics to ward off competitors. Increasingly, price is the weapon of choice—and frequently the skirmishing degenerates into a price war.

Khamis, 10 Mac 2011

Business Principles


Aggressive
~no concept of compromise and tolerance, especially when it comes to quality of goods, profits and losses.
~the business need to know the difference between personal matters with business.
~encouraging bargaining as a means of luring customers. but the process is done it should not disadvantage.

Do Not Miss
~the business need to act quickly.
~time is money and the release means to remove and refuse wealth gains.
~give full attention to achieve this.

Dare to Take Risks
~dealing is a field full of risks.
~should be pursued vigorously.
~those who dare to dare to try, explore and develop its business.
~"But do not let the losers fail"

Extreme Hold
~dealing a lot of demands sacrifices such as time, energy, money and so forth.
~have a strong stamina.
~have a strong mental and spirit to face any form of pressure.
~"Trouble before, have fun later"

Jangan Menyerah Pada Nasib
~not easy to take the attitude of trust in fate.
~trying to change and overcome bad luck.
~should be open and positive when dealing with difficult situations.
~always looking even further.

Fighting Spirit
~the business is a fighter and survivor.
~should have the courage and motivation that is unflagging.
~have always been passionate with what he did.
~need to remain vigilant and take precautions in regulating business.

Selasa, 8 Mac 2011

Adalah Hak arnab untuk anda?

Hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah bahawa arnab mempunyai jangka hidup yang lama, jadi bersiaplah untuk merawat arnab anda melalui jangka panjang. Mereka juga makhluk yang unik, yang membentuk ikatan erat dengan keluarga mereka, walaupun mereka mempunyai beberapa kebiasaan yang perlu anda ketahui tentang. Mereka juga memerlukan beberapa doktor haiwan penjagaan rutin dari doktor haiwan arnab yang baik, dan tidak haiwan kesayangan penyelenggaraan yang rendah. Jika anda bersedia untuk semua yang unik dan keperluan arnab, anda terbaik akan dapat sepenuhnya menikmati kebersamaan indah yang mereka boleh menawarkan .

Ahad, 6 Mac 2011

Serbuk Pencuci BajuSerbuk Pencuci

*LEBIH BERSIH
*WARNA BERSERI
*EKONOMI
*SUNGGUH HARUM


Mengandungi rumusan yang tulin, pekat dan kuasa pencuci yang tinggi :
~100% tulin.
~Penyingkir kotoran yang handal dan cepat berkesan.
~Hanya sedikit buih semasa mencuci.Jadi senag membilas dan jimat air.
~Bahan pencegah hakisan yang istimewa, memelihara bahagian logam mesin dari terhakis.
~Bahan pencerah menjadi warna pakaian lebih berseri.
~Bahan pelembut air untuk mempertingkatkan kuasa membersih.
~Boleh diurai secara biologi, mencegah pencemaran sumber air.
~Sesuai untuk mencuci dalam air sejuk atau panas.

Boleh pakai tangan(tangan xrosak) / mesin..

BELUM CUBA BELUM TAU,
KALAU DAH CUBA MESTI PUAS HATI
..=)

Kami juga membekal untuk supplier.
Sesiapa yang Berminat boleh call di talian yg tertera di sini :
Fahmi : 0129102132
Shakiron : 0193157841

Promosi..(SOLD OUT)